CHROMIUM OXIDE GREEN

Liên hệ

Màu khoáng Mỹ Chronium Oxide Green với độ tinh khiết màu cao, sắc màu mạnh, dùng để tạo màu xanh cho một số sản phẩm mỹ phẩm, nến, xà phòng,… Vượt qua được các tiêu chuẩn khắc khe về độ an toàn, được phép sử dụng tại Châu Âu