Hiển thị kết quả duy nhất

Mục đích của tạo gel/làm đặc mỹ phẩm???

Chất tạo đặc hay tạo gel đặc là nguyên liệu mỹ phẩm có khả năng tạo đặc nền nước, làm tăng độ nhớt mà không làm thay đổi tính chất của chúng.

Chất tạo gel/làm đặc được tìm thấy nhiều nhất trong chiến dịch sản xuất gel rửa tay sát khuẩn. Thay vì sử dụng nền cồn và nước khiến sản phẩm bị sử dụng rất nhanh. Gel có thể tăng thêm thời gian dùng sản phẩm.

Chất tạo gel được được dùng để tạo đặc nền nước bồ kết cô đặc. Giúp sản phẩm đẹp mắt và dễ sử dụng hơn.

Chất tạo gel, tạo đặc còn hỗ trợ làm đặc sản phẩm, tăng độ nhớt, thường dùng trong các sản phẩm chăm sóc tóc.

Liên hệ