D&C RED NO.36

18.0001.875.000

D&C RED NO.36 là màu khoáng làm son nguồn gốc thiên nhiên mang sắc cam tươi tắn, năng động. Không kén chọn tone da và lứa tuổi, bột mịn dễ tan trong dầu mà không gây ra bợn, bột trên môi. Màu sắc tự nhiên

Xóa
D&C Red No.36
D&C RED NO.36